Wychowanie

 

W Przedszkolu Tom Bombadil wychowujemy  w poszanowaniu indywidualności dziecka, w zgodzie z jego naturą. Pracujemy w oparciu o program autorski Dyrektora Joanny Pustuły – „W przyjaźni ze sobą i ze światem” preferując wychowanie poprzez doświadczenie i działania artystyczne, ekologiczne, praktyczne, plastyczne i gospodarcze, jak również dobry przykład nauczyciela.

W wychowaniu wierzymy we wrodzoną dobroć dziecka i mimo „niewielkiego wzrostu” wychowanka zwracamy się do Niego z całym szacunkiem dla Jego pełnego Człowieczeństwa.

Powierzone nam dziecko traktujemy poważnie, odpowiedzialnie – przyjmując Je takie jakie jest, każdego dnia odkrywając tajemnicę Jego istnienia i prowadząc Je ku temu, by czuło się w sobie i z innymi dobrze, szczęśliwie, bezpiecznie.