Rytmy Dnia

Praca w naszym przedszkolu w znaczącym stopniu opiera się na rytmach i zwyczajach.

Odnalezienie się w rytmie i zaakceptowanie zwyczajów pomaga naszym dzieciom zadbać o ład w sobie i odnaleźć właściwy porządek w świecie. Rytm dnia pulsując życiem przemienia nasze dzieci – koi Ich zmysły i równoważy Je – prowadząc do harmonijnego rozwoju. Dzięki rytmowi dziecko zyskuje poczucie bezpieczeństwa, orientuje się w czasie i uczy się odróżniać momenty wymagające ciszy i skupienia, od chwil śmiechu i rozgardiaszu. Rytm ma wpływ na myślenie, na procesy pamięciowe dziecka – poprzez częste powtarzanie dziecko jest w stanie zapamiętać to, czego nie zapamiętałoby w sposób abstrakcyjny. Dzieci żyją u Nas w rytmie dnia, tygodnia, miesiąca i pór roku, a także w rytmie świąt chrześcijańskich.

Oto rytmy dnia dla poszczególnych grup:

Obok rytmu, kluczem w wychowaniu dziecka przedszkolnego są zwyczaje, dzięki którym budujemy świat wartości dziecka i Jego poczucie bezpieczeństwa, ułatwiając Mu odnalezienie się w rzeczywistości przedszkolnej i w świecie. Zwyczaje, które są związane z tradycjami i świętami przedszkolnymi staramy się wprowadzać tak, by ich wymowa była dla dzieci czytelna, by nie trzeba było ich tłumaczyć, komentować, dopowiadać. Wspólnie kształtowane zwyczaje bardzo zacieśniają więzi pomiędzy samymi dziećmi i pomiędzy dziećmi a nauczycielami – jak powiedział Antoine de Saint-Exupéry poprzez Małego Księcia: „Przy-zwyczaj-anie to zaprzyjaźnianie”. Zwyczaje są też naszym pomostem pomiędzy przedszkolem, a domem dzieci i ich rodzinami.