Nauczanie

 

Zajęcia, aby były ciekawe i efektywne, prowadzone są alternatywnymi metodami (nauka przez rytm, ruch, naśladowanie, doświadczenie, przeżycie). Realizując w nauczaniu dzieci program autorski Dyrektora przedszkola, korzystamy z doświadczeń pedagogiki Waldorfskiej, pedagogiki Janusza Korczaka i doświadczeń Marii Montessori, a do zajęć integracyjnych wykorzystujemy metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

Dzieciom 5 i 6 letnim proponujemy ciekawe zajęcia edukacyjne prowadzone w małych grupach. Podstawą nauczania jest program autorski „W przyjaźni ze sobą i ze światem”, wg którego 5 latki nauczamy przez ruch, rytm, doświadczenie, naśladowanie i powtarzanie, a 6 latkom proponujemy naukę poprzez pracę z materiałem montessoriańskim.

Codziennie rozpoczynamy zajęcia edukacyjne w oparciu o  kinezjologiczny system kształcenia i terapii, który wykorzystuje naturalny ruch organizmu w procesie uczenia się. System oparty jest na założeniu, iż poprzez aktywność wykorzystującą integracją sensoryczną w sposób proporcjonalny stymuluje się jednocześnie pamięć długotrwałą na poziomie trzech jej płaszczyz: pamięci semantycznej, proceduralnej i epizodycznej. Ćwiczenia Dennisona aktywizują pracę półkul mózgowych, usprawniając wewnętrzne i zewnętrzne zmysły poznawania.

Dla podniesienia efektywności kształcenia 6 latków wprowadziliśmy do ich nauczania elementy symultaniczno – sekwencyjnej metody nauki czytania, która sprzyja budowaniu systemu językowego i umożliwia nie tylko komunikację, ale również budowanie własnej tożsamości poprzez właściwe wyrażanie siebie w sposób werbalny. Metoda Krakowska jest zbiorem technik, w której pracuje się z dzieckiem tak, by osiągnąć kolejne etapy wszystkich funkcji poznawczych.

Nauce, ćwiczeniom koncentracji, wyciszeniu i kanalizacji aktywności dzieci sprzyja systematyczne kolorowani – wypełnianie mandali – koncentrycznych, ułożonych w zamknięte koło wzorów.

Nauka jest dla naszych dzieci zarówno zabawą i przyjemnością, jak i doświadczaniem tego, że świat jest ciekawy i warty poznania dla każdego na miarę jego możliwości.

Język obcy dzieci poznają na co dzień w zabawach paluszkowych i piosenkach. Naukę języka angielskiego na zajęciach prowadzi p. mgr Magdalena Pulchny.

Patrząc na dzieci jesteśmy czujni i uważni – w uzasadnionych przypadkach – poddajemy je wczesnej diagnozie logopedycznej i obserwacji pod względem psychologicznym i sensorycznym, informując rodziców o wynikach i spostrzeżeniach, bądź kierujemy za Ich zgodą na konsultację psychologiczno-pedagogiczną do Poradni.