Wejdźcie

  pod opiekuńczy dach

               Toma Bombadila

 

Tom Bombadil

Niepubliczne Przedszkole „Tom Bombadil” istnieje w Grudziądzu od 2001r. i ma swoją siedzibę przy ulicy Gąsiorowskiego 4.
Z założenia jest ciepłym, przyjaznym przedszkolem, w którym kładzie się nacisk na indywidualne prowadzenie dziecka. Atmosfera w nim stworzona sprzyja szybkiemu zadomawianiu i zaprzyjaźnianiu się dzieci między sobą. Nauczyciele (ciocie i wujkowie) pracujący tutaj przywiązują dużą wagę do tworzenia pozytywnych więzi, zarówno pomiędzy dziećmi, jak i pomiędzy dziećmi, a dorosłymi. Rozpoczyna się ten proces od tygodniowego okresu adaptacyjnego, który dzieci i rodzice spędzają razem w przedszkolu. W tym okresie dziecko otrzymuje już pierwszą możliwość budowania swojego poczucia bezpieczeństwa w nowym otoczeniu, a także nawiązywania relacji z innymi dziećmi, oraz nauczycielami.

Prowadzący przedszkole ma ambicję tworzenia alternatywnej formy wychowania przedszkolnego. Alternatywność ta wyraża się m.in. w stwarzaniu wyjątkowych warunków do zabawy, oraz sytuacji rozbudzających wyobraźnię i twórczość własną dziecka. Przedszkole można określić również mianem „ekologicznego”. Drewno, wiklina, ceramika, kamień, wełna i naturalne zabawki (tzw. zabawki niespecyficzne) charakteryzują i definiują przestrzeń sal i zachęcają do aktywności.

Dzieci wychowują się w grupach zróżnicowanych wiekowo, dzięki temu nabywają ważne umiejętności społeczne: tj. odpowiedzialność, troskliwość, tolerancja i wyrozumiałość. Dzieje się to często w sposób spontaniczny i naturalny, bez ingerencji nauczyciela. Młodsze dzieci mają na co dzień okazję obserwować i naśladować dzieci starsze, a starsze otoczyć opieką i uczyć dzieci młodsze. Wszyscy więc mogą uczyć się od siebie wzajemnie (jest to zwłaszcza cenne dla dzieci, które nie mają rodzeństwa).

Praca wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu opiera się na rytmach i zwyczajach, co oznacza cykliczną powtarzalność proponowanych zajęć i zachowań. Ma to na celu budowanie w dzieciach poczucia bezpieczeństwa oraz umiejętności odnajdywania się w czasie i przestrzeni. Podczas zabawy dowolnej, która stanowi bardzo ważny element rytmu dnia, nauczyciele (bo zawsze pracuje ich równolegle dwoje ) są aktywni i proponują dzieciom różne ciekawe zajęcia: gospodarcze (m.in. kiszenie kapusty, suszenie owoców, przygotowanie ciasta do wypieczenia chleba), praktyczne w drewnie (piłowanie, szlifowanie, woskowanie), w wełnie (kręcenie sznurków, wyplatanie torebek), w tkaninach (szycie krasnoludków, myszek, laleczek). Dzieci mają ręce pełne pracy, mają poczucie umiejętności, ważności, są szczęśliwe i dowartościowane.

Nauczyciele Przedszkola „Tom Bombadil” wychowują dzieci w stałym kontakcie i porozumieniu z rodzicami, co oznacza codzienne rozmowy o dzieciach oraz cykliczne (co 6 tygodni)  spotkania pedagogiczno-warsztatowe.

W ten sposób Przedszkole, jest nie tylko miejscem, gdzie pozostawia się dzieci na kilka godzin, ale miejscem, które generuje żywą społeczność (dzieci, rodzice, pracownicy przedszkola).

Prowadząc przedszkole widzę to, że jest wielu rodziców, którym zależy na zapewnieniu swoim dzieciom optymalnych warunków do rozwoju, rodziców, dla których ważny jest profesjonalizm, a także serce u nauczycieli prowadzących ich dzieci.

Wierzę, że pobyt Państwa dzieci w naszym przedszkolu wyposaża je w najcenniejszy kapitał na przyszłość, jakim jest: prawda o samym sobie i świecie, samoakceptacja, wiara we własne możliwości, aktywność, otwartość, twórcze myślenie, wrażliwość społeczna, szeroki zasób wiadomości i inne potrzebne w życiu umiejętności.

Dyrektor i Właściciel Przedszkola

mgr Joanna Pustuła

 

Powered By Wordpress || Designed By @ridgey28 & dk stat4u