WITRYNA W ROZBUDOWIE

 

 

Wejdźcie pod opiekuńczy dach

Toma Bombadila

Niepubliczne Przedszkole „Tom Bombadil” istnieje w Grudziądzu od 2001r. i ma swoją siedzibę przy ulicy Gąsiorowskiego 4. Z założenia jest ciepłym, przyjaznym przedszkolem, w którym kładzie się nacisk na indywidualne prowadzenie dziecka. Atmosfera w nim stworzona sprzyja szybkiemu zadomawianiu i zaprzyjaźnianiu się dzieci między sobą. Nauczyciele (ciocie i wujkowie) pracujący tutaj przywiązują dużą wagę do tworzenia pozytywnych więzi, zarówno pomiędzy dziećmi, jak i pomiędzy dziećmi, a dorosłymi. Rozpoczyna się ten proces od tygodniowego okresu adaptacyjnego, który dzieci i rodzice spędzają razem w przedszkolu. W tym okresie dziecko otrzymuje już pierwszą możliwość budowania swojego poczucia bezpieczeństwa w nowym otoczeniu, a także nawiązywania relacji z innymi dziećmi, oraz nauczycielami.

1Prowadzący przedszkole ma ambicję tworzenia alternatywnej formy wychowania przedszkolnego. Alternatywność ta wyraża się m.in. w stwarzaniu wyjątkowych warunków do zabawy, oraz sytuacji rozbudzających wyobraźnię i twórczość własną dziecka. Przedszkole można określić również mianem „ekologicznego”. Drewno, wiklina, ceramika, kamień, wełna i naturalne zabawki (tzw. zabawki niespecyficzne) charakteryzują i definiują przestrzeń sal i zachęcają do aktywności. Wymiar ekologiczny przedszkola jest również widoczny w przedszkolnej kuchni,  żywimy dzieci zdrowo, urozmaicenie, uwzględniamy diety, takie jak wegetariańska, bezglutenowa, bezjajeczna i bezmleczna. Dbając o zdrowie dzieci wprowadziliśmy do sprzątania i mycia naczyń czyściki firmy Ray Pad, dzięki czemu przestaliśmy używać chemii gospodarczej zastępując ją cytryną i szarym mydłem.

Dzieci wychowują się w grupach zróżnicowanych wiekowo, dzięki temu nabywają ważne umiejętności społeczne: tj. odpowiedzialność, troskliwość, tolerancja i wyrozumiałość. Dzieje się to często w sposób spontaniczny i naturalny, bez ingerencji nauczyciela. Młodsze dzieci mają na co dzień okazję obserwować i naśladować dzieci starsze, a starsze otoczyć opieką i uczyć dzieci młodsze. Wszyscy więc mogą uczyć się od siebie wzajemnie (jest to zwłaszcza cenne dla dzieci, które nie mają rodzeństwa).

Praca wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu opiera się na rytmach i zwyczajach, co oznacza cykliczną powtarzalność proponowanych zajęć i zachowań. Ma to na celu budowanie w dzieciach poczucia bezpieczeństwa oraz umiejętności odnajdywania się w czasie i przestrzeni. Podczas zabawy dowolnej, która stanowi bardzo ważny element rytmu dnia, nauczyciele (bo zawsze pracuje ich równolegle dwoje) są aktywni i proponują dzieciom różne ciekawe zajęcia: gospodarcze (m.in. obieranie i krojenie owoców na drugie śniadanie, kiszenie kapusty, suszenie owoców, przygotowanie ciasta do wypieczenia chleba, przygotowywanie kanapek na środowy podwieczorek, pomoc w dokarmianiu zwierząt i podlewaniu kwiatków), praktyczne w drewnie (piłowanie, szlifowanie, woskowanie, robienie łuków, mieczy i tarcz, wyrabianie guzików z gałęzi, struganie patyków, wbijanie gwoździ), w wełnie (kręcenie sznurków, wyplatanie torebek, zwijanie wełny, tkanie na krosnach, robienie pomponów, filcowanie na mokro i na sucho), w tkaninach (szycie krasnoludków, myszek, laleczek, rybek, robienie bransoletek, szycie torebek i piórników). Dzieci mają ręce pełne pracy, mają poczucie umiejętności, ważności, są szczęśliwe i dowartościowane.

 

 

2Nauczyciele Przedszkola „Tom Bombadil” wychowują dzieci w stałym kontakcie i porozumieniu z rodzicami, co oznacza codzienne rozmowy o dzieciach oraz cykliczne (co 7-8 tygodni)  spotkania pedagogiczno-warsztatowe.

W ten sposób Przedszkole, jest nie tylko miejscem, gdzie pozostawia się dzieci na kilka godzin, ale miejscem, które generuje żywą społeczność (dzieci, rodzice, pracownicy przedszkola).

Prowadząc przedszkole widzę to, że jest wielu rodziców, którym zależy na zapewnieniu swoim dzieciom optymalnych warunków do rozwoju, rodziców, dla których ważny jest profesjonalizm, a także serce u nauczycieli prowadzących ich dzieci. Zdając sobie sprawę z tego, że nie wszystkich rodziców, którym na nas zależy stać na przedszkole, zaproponowaliśmy różne rodzaje ulg, mi.in. ulgę dla rodzeństw oraz ulgę z tytułu karty dużej rodziny.

Wierzę, że pobyt Państwa dzieci w naszym przedszkolu wyposaża je w najcenniejszy kapitał na przyszłość, jakim jest: prawda o samym sobie i świecie, samoakceptacja, wiara we własne możliwości, aktywność, otwartość, twórcze myślenie, wrażliwość społeczna, szeroki zasób wiadomości i inne potrzebne w życiu umiejętności.

Dyrektor i Właściciel Przedszkola

mgr Joanna Pustuła